Veri Sorumlusu: Nitelik Basın Yayın Dağ. Org. Mat. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: A. Adnan Saygun Cad.no: 10/4 Sıhhiye/ANKARA
Telefon Numarası: 0312 433 37 57
Vergi Dairesi-Numarası: ÇANKAYA VD 6310431891
Mersis Numarası: 0631043189100017
KEP Adresi: nitelikbasinyayin@hs01.kep.tr
Web Adresi: www.nitelikyayinlari.com
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu şirketimiz tarafından, Kanunun 10
maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
Kişisel verilerimin şirket tarafından işlenmesine, şirket kampanyaları ve haberlerinin yeni ürün
tanıtımlarının tarafıma e-posta, mesaj,SMS ve telefon yolu ile ses ve görüntü içerikli olarak
gönderilmesine onay veriyorum.
 
OKUDUM, ANLADIM